Xây dựng tiêu chuẩn phòng trộm hành lý ngành hàng không

Dự kiến cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam sẽ ban hành tiêu chuẩn cơ sở về phòng, chống mất cắp tài sản, hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không trong tháng 7-2015

Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về phòng, chống mất cắp tài sản, hành lý ký gửi và hàng hóa vận chuyển đường hàng không trình cục trưởng ban hành trong tháng 7-2015.

Cục trưởng cục hàng không VN Lại Xuân Thanh cho biết từ nay đến trước khi ban hành tiêu chuẩn các đơn vị liên quan phải thực hiện các biện pháp hạn chế khả năng xảy ra tình trạng mất cắp tài sản, hành lý ký gửi.

Theo đó xác định danh mục công việc có liên quan tới việc lợi dụng vị trí, việc làm để trộm cắp tài sản có hình thức giám sát quy trình làm việc.

Phân công trách nhiệm, hình thức xử lý người đứng đầu trong từng ca, kíp, tổ, đội… nếu để xảy ra hành vi trộm cắp tài sản, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, đơn vị trực tiếp xử lý hành lý, hàng hóa trong dây chuyền vận chuyển.

Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy định việc tuyển dụng và đối tượng được tuyển dụng, đặc biệt là lực lượng lao động giản đơn, hợp đồng, lao động thời vụ… làm việc tại khu bay, khu vực cách ly, khu vực hạn chế…

Chú trọng kiểm soát về nhân thân, lý lịch nhằm bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn hàng không. Luân chuyển lực lượng lao động trực tiếp tại các ca, kíp, tổ, đội… theo nguyên tắc không duy trì các ca, kíp cố định trong thời gian dài nhằm loại bỏ hiện tượng thông đồng, móc nối nhằm trộm cắp tài sản, hành lý.

 Xây dựng hòm thư tố giác hành vi trộm cắp tài sản tại cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, rà soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào khu vực hạn chế và tại cảng hàng không, sân bay.

Xây dựng quy chế lương, thu nhập phù hợp với công việc trên nguyên tắc khuyến khích người lao động làm việc lâu dài tại đơn vị và phù hợp với mặt bằng thu nhập của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tương tự tại cảng hàng không, sân bay…

Khi xảy ra vụ việc phải kịp thời thông tin cho các cơ quan, lực lượng chức năng: công an, an ninh hàng không, Cảng vụ hàng không để triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp đồng thời công khai kết quả xử lý vụ việc cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *