Cố mua 1,6 triệu cổ phiếu nhưng bất thành của công đoàn DDM

Từ ngày 4/5 đến 26/5/2015, Công đoàn CTCP Hàng hải Đông Đô đã đăng ký mua gần 1,6 triệu cổ phiếu DDM. Tuy nhiên, hết thời gian giao dịch, do không tìm được đối tác thực hiện giao dịch nên Công đoàn CTCP Hàng hải Đông Đô đã mua bất thành số cổ phiếu nói trên.

sp44

Như vậy, Công đoàn CTCP Hàng hải Đông Đô vẫn đang sở hữu 7,01% vốn (858.000 cổ phiếu DDM).

Trước đó, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – CT TNHH một thành viên (Vinalines) đã bán bất thành gần 1,6 triệu cổ phiếu DDM do thanh khoản kém. Hiện tại, Vinalines vẫn đang nắm giữ gần 6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 48,97% vốn của DDM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *