Quy định

Thêm một số nghị định về phát triển thủy sản được ban hành

Thêm một số nghị định về phát triển thủy sản được ban hành

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản theo trình tự, thủ tục rút […]

by ly hung· · 0 comments · Quy định
Quy định mơi về báo cáo doanh thu tài chính doanh nghiệp

Quy định mơi về báo cáo doanh thu tài chính doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các tập đoàn kinh tế; tổng công ty nhà nước yêu cầu báo cáo đánh giá tình hình tài chính vàkết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo […]

by ly hung· · 0 comments · Quy định
Luật thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

Luật thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

Điều 13. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Tổ chức, cá […]

by ly hung· · 0 comments · Quy định
Quyền- Nghĩa vụ- Lợi ích của doanh nghiệp cần nên biết

Quyền- Nghĩa vụ- Lợi ích của doanh nghiệp cần nên biết

Ngành, nghề và điều kiện kinh doanh 1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. 2. Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề […]

by ly hung· · 0 comments · Quy định
Cả luật doanh nghiệp và luật đầu tư chờ hướng dẫn

Cả luật doanh nghiệp và luật đầu tư chờ hướng dẫn

Đến thời điểm hiện nay, rất nhiều văn bản hướng dẫn hai luật trên vẫn chưa được ban hành. Điều này đang dẫn đến một tâm lý lo ngại đối với nhiều DN.   Thực tế, hai luật trên sẽ có tổng cộng 8 văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, theo Bộ KH-ĐT, tính đến nay mới có Quyết định […]

by ly hung· · 0 comments · Quy định
Giới thiệu quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Sở GDCK Hà Nội

Giới thiệu quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Sở GDCK Hà Nội

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội Loại Văn Bản Quy chế Số Văn Bản 383/QĐ-SGDHN Tên Văn Bản Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng chỉ quỹ ETF tại Sở GDCK Hà Nội Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng Ngày đăng tin 16 – 07 – 2014

by lam· · 0 comments · Quy định
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nơi ban hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Loại Văn Bản Quyết định Số Văn Bản 714/QĐ_UBCK Tên Văn Bản Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Người ký Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Liên Hoa Ngày đăng tin 22 – 09 – 2014 Nội dung tóm tắt Ngày 22/9/2014, […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Trình bày quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trình bày quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Nơi ban hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Loại Văn Bản Quy chế Số Văn Bản 1027/QĐ-UBCK Tên Văn Bản Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Người ký Chủ tịch Vũ Bằng Ngày đăng tin 24 – 12 – 2014 Nội dung tóm tắt Ngày 24/12/2014, Chủ tịch Ủy ban […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Giới thiệu Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số trái phiếu

Giới thiệu Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số trái phiếu

Nơi ban hành Sở GDCK Hà nội Loại Văn Bản Quyết định Số Văn Bản 731/QĐ-SGDHN Tên Văn Bản Bộ Nguyên tắc Xây dựng và Quản lý Chỉ số trái phiếu Người ký Tổng Giám đốc Trần Văn Dũng Ngày đăng tin 30 – 12 – 2014 Nội dung tóm tắt Ngày 30/12/2014, Tổng Giám đốc Sở Giao dich Chứng […]

by lam· · 0 comments · Quy định
Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

Nơi ban hành Bộ Tài chính Loại Văn Bản Thông tư Số Văn Bản 01/2015/TT-BTC Tên Văn Bản Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết Người ký Thứ trưởng Trần Xuân Hà Ngày đăng tin 05 – 01 – 2015 Nội dung tóm tắt Ngày 05/01/2015, Bộ trưởng Bộ Tài […]

by lam· · 0 comments · Quy định