Thủ tục chứng khoán mới vừa được công bố

Theo đó, thủ tục đăng ký làm ngân hàng thanh toán, thời hạn giải quyết trong 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đơn vị đăng ký phải đáp ứng các tiêu chí như: Ngân hàng thương mại Việt Nam, có số vốn điều lệ thực góp trên 10 nghìn tỷ đồng, hoạt động kinh doanh có lãi trong vòng hai năm gần nhất, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, có hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo thanh toán giao dịch và kết nối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam…

Còn thủ tục đăng ký chi nhánh hoạt động lưu ký chứng khoán của công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, sẽ được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải quyết trong 10 ngày; đơn vị đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.