Luật nhà đất và những thủ tục về cấp và đổi số nhà

thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Nhận quyết định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần).
– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường - Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí (nếu có):      20.000 đồng/căn     100.000 đồng/khu  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: * Đơn xin cấp số nhà - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với các trường hợp xin cấp số nhà mới ở các khu vực đã được cấp số nhà, người dân phải làm đơn gởi Ủy ban nhân dân quận, huyện để được xét cấp số nhà. - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: * Quyết định số 1958/ 1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/04/1998 Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành qui chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. * Hướng dẫn số 5229/HĐ-ĐBN ngày 15/05/1998 của Sở Nhà đất về thực hiện cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
– Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
+ Đơn xin cấp số nhà có xác nhận và đề xuất của chính quyền địa phương nơi căn nhà toạ lạc (theo mẫu).
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến căn nhà.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường
– Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
– Lệ phí (nếu có):

  • 20.000 đồng/căn
  • 100.000 đồng/khu

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Đơn xin cấp số nhà
– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Đối với các trường hợp xin cấp số nhà mới ở các khu vực đã được cấp số nhà, người dân phải làm đơn gởi Ủy ban nhân dân quận, huyện để được xét cấp số nhà.
– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 1958/ 1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 13/04/1998 Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành qui chế cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
* Hướng dẫn số 5229/HĐ-ĐBN ngày 15/05/1998 của Sở Nhà đất về thực hiện cấp số nhà và chỉnh sửa số nhà trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
– Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có
* Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Quản lý đô thị quận; Phòng Công thương huyện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *