Articles by: lan anh

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở

Quy trình thực hiện thực hiện: * Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định. * Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần). Đối […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về  Cấp phó bản giấy phép xây dựng nhà ở riêng

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp phó bản giấy phép xây dựng nhà ở riêng

Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn cớ mất có cơ quan chức năng xác nhận: 01 bản chính. + Đơn xin sao lục: 02 bản chính theo mẫu quy định * Số lượng hồ sơ: 01 […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp bản sao lục bản vẽ thiết kế

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp bản sao lục bản vẽ thiết kế

Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin cấp sao lục (theo mẫu) * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) – Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn. […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng

Luật nhà đất và những thủ tục về Điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng

 Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu ); + Giấy tờ pháp lý liên quan (nếu có); + Giấy phép xây dựng đã cấp (bản chính). * […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Gia hạn giấy phép xây dựng

Luật nhà đất và những thủ tục về Gia hạn giấy phép xây dựng

Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu); + Giấy phép xây dựng (bản chính) * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) – Thời hạn giải quyết: 05 ngày […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Thay đổi thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng

Luật nhà đất và những thủ tục về Thay đổi thiết kế kèm theo giấy phép xây dựng

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin thay đổi thiết kế (theo mẫu) + Bản chính giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được duyệt; + Bản vẽ thiết kế xin điều chỉnh (tùy theo […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về  Sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

Luật nhà đất và những thủ tục về Sửa chữa nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + 02 đơn (theo mẫu) đăng ký sửa chữa nhà nguyên trạng có xác nhận chữ ký và thường trú tại địa phương + 02 bản sao hợp đồng thuê nhà […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép xây dựng công trình từ cấp II trở xuống

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin cấp phép xây dựng theo mẫu quy định + Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép cải tạo nhà ở

Luật nhà đất và những thủ tục về Cấp giấy phép cải tạo nhà ở

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Đơn xin cấp phép xây dựng (theo mẫu) +Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. + Bản vẽ […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất
Luật nhà đất và những thủ tục về Thẩm định phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư

Luật nhà đất và những thủ tục về Thẩm định phê duyệt dự án và điều chỉnh dự án đầu tư

– Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước – Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Hồ sơ điều chỉnh thiết kế kỹ thuật; + Dự toán điều chỉnh thiết kế; + Kết quả thẩm định điều chỉnh Bản vẽ thi công và Tổng dự toán; […]

by lan anh· · 0 comments · Luật nhà đất